Arbokeuringen Rijbewijskeuringen Taxipas keuringen Rijbewijskeuring tot 75 jaar

Taxipas keuringen (Taxikeuring chauffeurspas)

Inspectie Verkeer en Waterstaat | ArbokeuringenWanneer nodig?
Om het vak van taxichauffeur uit te oefenen, is een taxipas verplicht. Deze chauffeurspas voor de taxi is voorzien van echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar in de taxi aanwezig zijn. Zo weten passagiers dat ze bij een erkende chauffeur instappen. Kiwa Register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de passen uit. Hiervoor is o.a. een Geneeskundige Verklaring vereist.

Voorwaarden taxipas
Kiwa Register neemt uw aanvraag voor een chauffeurspas taxi in overweging, als voor de volgende zaken hebt gezorgd:

 • een ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto
 • een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan vier maanden)
 • een originele Geneeskundige Verklaring (niet ouder dan vier maanden)
 • een kopie van het geldige rijbewijs
 • de leges
 • het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd)
 • Als u aan alle eisen hebt voldaan, dan wordt de chauffeurspas door Kiwa Register verstrekt.

  Aanvraagformulier
  Een op naam gesteld aanvraagformulier kunt u via de site van Kiwa Register (hier) aanvragen en via de Taxi Informatielijn (0800 023 04 02). Uw formulier met daarop uw chauffeurspasnummer wordt binnen enkele dagen per post bij u bezorgd.

  Geneeskundige Verklaring
  Voor de Geneeskundige Verklaring is een medische keuring vereist. De keuring verloopt volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen. De arts oordeelt, eventueel na het raadplegen van een specialist, of u medisch geschikt bent om het beroep van taxichauffeur uit te oefenen.

  Geldigheid taxipas
  De  chauffeurspas taxi is vijf jaar geldig. Indien er medische redenen zijn om hiervan af te wijken, kan er een Geneeskundige Verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven. In dat geval dient u een maand voor het verstrijken van de geldigheid opnieuw gekeurd te worden en een nieuwe medische verklaring te overleggen aan de Inspectie.

  Meenemen naar de keuring

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
 • Eigen Verklaring
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

 • Inhoud van de keuring

 • Gesprek over algemene gezondheid op basis van de door u ingevulde Vragenlijst Geneeskundige Verklaring (Gratis verkrijgbaar via Taxi Informatielijn 0800 023 04 02 of via de website van IVW)
 • Oogonderzoek
 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Urine- of bloedsuikertest
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen
 •  

  Na de keuring
  De Geneeskundige Verklaring IVW wordt direct verstrekt. Deze dient u naar het IVW op te sturen.
  Let op: De geldigheid van deze Geneeskundige Verklaring is 4 maanden (Besluit Personenvervoer artikel 74). Wacht dus niet te lang met opsturen!

  Let op
  : Deze keuring is GEEN rijbewijskeuring. Soms is het mogelijk om de taxipas keuring te combineren met de rijbewijskeuring – dit scheelt u tijd en geld. Kijk daarvoor onder Combikeuring 2.

  Informatieve links:

 • IVW chauffeurspas taxi
 • KIWA chauffeurspas taxi
 • Geneeskundige Verklaring Taxi
 • Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen