Arbokeuringen Rijbewijskeuringen Taxipas keuringen Rijbewijskeuring tot 75 jaar

Rijbewijskeuring voor groot rijbewijs (categorie C, D, CE, DE)

Wanneer nodig?
Om een voertuig te mogen besturen, moet u voldoen aan een aantal eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, zo heeft de overheid bepaald.

Examenkandidaten groot rijbewijs
Om examen te kunnen doen voor de vrachtauto (categorie C), de bus (categorie D) of aanhanger (CE/DE) dient u daarom een medische keuring te ondergaan. De arts geeft een Geneeskundige Verklaring af, die u samen met de Eigen Verklaring opstuurt naar het CBR om het rijbewijs aan te vragen.

Verlenging groot rijbewijs
Ook voor het verlengen van het groot rijbewijs (categorie C/CE en D/DE) dient u een medische keuring te ondergaan. Deze keuring vindt elke vijf jaar plaats. Aan de hand van het Geneeskundige Verslag bepaalt het CBR of uw rijbewijs weer voor een periode van vijf jaar wordt verlengd.

Eigen Verklaring
Met de Eigen Verklaring geeft u uitleg over uw gezondheidssituatie. De Eigen Verklaring CBR is verkrijgbaar op het stadhuis en kost € 23,05. Maar u kunt deze ook bij Arbokeuringen.nl verkrijgen. Dit bespaart u een gang naar het stadhuis.

Meenemen naar de keuring

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
 • Eigen Verklaring
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)
 •  

  Inhoud keuring

 • Gesprekover algemene gezondheid
 • Oogonderzoek
 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Urine- of bloedsuikertest
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen

 • Na de keuring
  De Eigen Verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot wel 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

  Beslissing CBR
  Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. U bent geschikt bevonden.
  2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
  3. U bent ongeschikt bevonden.

  Snelkeuze keuringen

  Taxipas keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Taxipas

  Een taxipas (chauffeurspas taxi) is nodig voor het uitoefenen van het vak van Taxichauffeur.

  Lees verder...
  Bus keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Bus

  Buschauffeurs die niet vallen onder de CAO-besloten busvervoer zoals lijnbuschauffeurs..

  Lees verder...
  Vrachtwagen keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Vrachtwagen

  Voor het groot rijbewijs (vrachtwagen/bus) is een medische CBR keuring nodig..

  Lees verder...
  Touringcar keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Touringcar

  Medische keuring eens in de vijf jaar volgens richtlijnen Stichting Medibus...

  Lees verder...

  Overgangsregeling:

  Mensen van zestig jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden. Bent u tussen de zestig en vijfenzestig jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot het zeventigste jaar. Wie ouder is dan 65 jaar, en in het bezit is van een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt op of na de dag dat de aanvrager de leeftijd van 75 jaren bereikt, dient medisch gekeurd te worden. Indien de geldigheidstermijn van het rijbewijs verstrijkt voordat de aanvrager 75 jaar is, is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar. Vanaf het zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.

  Lees verder...