Arbokeuringen Rijbewijskeuringen Taxipas keuringen Rijbewijskeuring tot 75 jaar

Rijbewijskeuring voor 75+ (alle categorieën: B, C, D, E)

Wanneer nodig?
Om een voertuig te mogen besturen, moet u voldoen aan een aantal eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, zo heeft de overheid bepaald

75-plussers
Houders van een rijbewijs (B, C, D of E) boven de 75 jaar, zijn verplicht zich elke vijf jaar te laten keuren. Het CBR beslist vervolgens of uw rijbewijs verleng d wordt. Ook aanvragers van een rijbewijs (B, C, D of E) moeten gekeurd worden.

Let op: Als u tussen de 60 en 65 jaar bent, krijgt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot u 75 jaar bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.

Bij een gewijzigde gezondheidstoestand
Als u ouder bent dan 75 en uw rijbewijs nog geldig is, maar uw gezondheidstoestand intussen is gewijzigd, bent u verplicht dit te melden. Hiervoor moet u een Eigen Verklaring overleggen aan het CBR, met daarop een aantekening van de keurend arts.

Eigen Verklaring
Met de Eigen Verklaring geeft u uitleg over uw gezondheidssituatie. De Eigen Verklaring CBR is verkrijgbaar op het stadhuis en kost € 22,40. Maar u kunt deze ook bij Arbokeuringen.nl verkrijgen – dit scheelt u een gang naar het gemeentehuis.

Meenemen naar de keuring

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
 • Eigen Verklaring
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)
 •  

  Inhoud keuring

 • Gesprekover algemene gezondheid
 • Oogonderzoek
 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Urine- of bloedsuikertest
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen

 • Na de keuring
  De Eigen Verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot wel 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

  Beslissing CBR
  Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. U bent geschikt bevonden.
  2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
  3. U bent ongeschikt bevonden.

  Snelkeuze keuringen

  Taxipas keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Taxipas

  Een taxipas (chauffeurspas taxi) is nodig voor het uitoefenen van het vak van Taxichauffeur.

  Lees verder...
  Bus keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Bus

  Buschauffeurs die niet vallen onder de CAO-besloten busvervoer zoals lijnbuschauffeurs..

  Lees verder...
  Vrachtwagen keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Vrachtwagen

  Voor het groot rijbewijs (vrachtwagen/bus) is een medische CBR keuring nodig..

  Lees verder...
  Touringcar keuringen bij Arbokeuringen.nl
  Touringcar

  Medische keuring eens in de vijf jaar volgens richtlijnen Stichting Medibus...

  Lees verder...