Arbokeuringen Rijbewijskeuringen Taxipas keuringen Medische Keuring adoptie

Medische Keuring adoptie

Inspectie Verkeer en Waterstaat | ArbokeuringenWanneer nodig?
In Nederland geldt een zorgvuldige adoptieprocedure die bij wet is vastgesteld en gebaseerd is op de uitgangspunten van het Haags Adoptie Verdrag. Dit verdrag heeft vastgesteld dat aspirant adoptieouders een medische keuring moeten ondergaan om te bepalen of ze lichamelijk en geestelijk gezond genoeg zijn om een kind te adopteren. De keuring moet door een onafhankelijk arts, en dus niet de eigen huisarts, worden uitgevoerd.

Waarom een medische keuring?
De Raad voor de Kinderbescherming verklaart het belang van een medische keuring als volgt:

Uw gezondheid of uw psychische gesteldheid mag geen risico vormen voor het kind. Het zou voor het kind bijvoorbeeld een ramp zijn als hij na zijn biologische ouders ook zijn adoptieouders voortijdig zou verliezen. Maar ook als uw ziekte of handicap te veel aandacht vraagt, kan dat nadelig zijn voor het kind. Zo nodig kan de raadsonderzoeker, met uw toestemming, nadere informatie opvragen bij uw behandelende arts of hulpverlener over de inhoud van de adoptiekeuring.

Procedure
Aspirant adoptieouders die in een adoptieprocedure zitten, ontvangen van de Raad van de Kinderbescherming een formulier voor de medische keuring.

Meenemen naar keuring

 • Identiteitsbewijs
 • Keuringsformulieren
 • Eventuele medicijnen

 • Inhoud keuring
  De exacte inhoud van de keuring is o.a. afhankelijk van het land van waaruit u een kind wilt adopteren. In elk geval zal het adoptiebureau u van tevoren een keuringsformulier toesturen. De keuring kan er als volgt uitzien:

 • Vraaggesprek over algemene gezondheid (heden en verleden) aan de hand van vragenlijst
 • Polsmeting
 • Urineonderzoek / bloedsuikeronderzoek

 • Na de keuring                                                                       
  De keurende arts verstrekt – indien er geen aanvullend onderzoek nodig is - meteen na afloop de medische verklaring voor adoptie. Deze moet door u naar de Raad van de Kinderbescherming worden gestuurd.

  .