Arbokeuringen Rijbewijskeuringen Taxipas keuringen Rijbewijskeuring tot 75 jaar

Keuring Klein vaarbewijs

Inspectie Verkeer en Waterstaat | ArbokeuringenWanneer nodig?
Alle schippers met Klein of Groot vaarbewijs moeten voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart. Daarom ontvangt u een Eigen verklaring op het moment dat u geslaagd bent voor het examen en het vaarbewijs aanvraagt bij Stichting VAMEX. Indien u één of meerdere vragen op deze Eigen verklaring met ‘ja’ hebt beantwoord, moet u gekeurd worden.

Vernieuwen vanaf 65 jaar
Sinds 2001 moet vanaf uw 65e jaar het Klein Vaarbewijs elke drie jaar worden vernieuwd. Let op: U moet zelf de geldigheid van uw Klein Vaarbewijs in de gaten houden, want VAMEX geeft geen bericht wanneer u het document moet vernieuwen.

Bij het aanvraagformulier voor een vernieuwing vanaf 65 jaar moeten o.a. een Eigen Verklaring of een Geneeskundige Verklaring Binnenvaart worden aangeleverd. Hiervoor moet u medisch gekeurd worden. De Geneeskundige Verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Meenemen naar de keuring

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

 • Inhoud van de keuring

 • Gesprek over algemene gezondheid
 • Oogonderzoek en gehoortest (fluisterstem)
 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Urine- of bloedsuikertest
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
 • Oriënterend neurologisch onderzoek
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen
 •  

  Na de keuring
  U stuurt de Eigen Verklaring als onderdeel van het Geneeskundig Verslag naar het CBR. Daar beslist de Medisch Adviseur Vaarbewijzen of u voldoet aan de medische eisen voor de binnenvaart.